stretnutie v KE

Košické stretnutie priateľov rádiových vĺn

Počas stretnutia si zahráme zábavný kvíz o vtipnú cenu


Hoci Webex sa dá spustiť aj cez prehliadač, je dobre otestovať spozdenie obrazu voči aktuálnemu vysielaniu.
V praxi to môže byt príčinou neúspechu v kvíze.
Optimálnym riešením je použiť Windows 10 a pri otázke či nainštalovať Webex zvoliť možnosť ÁNO (inštalovať doplnok)

Do kvízu sa prihlásiš z druhého prehliadača zadaním adresy
Môžeš to urobiť v novom okne, alebo na mobile či tablete.
Na mobile je dobre zariadiť, aby sa neaktivoval šetrič obrazovky za skôr ako minútu.
Do konkrétneho kvízu za zapojíš zadaním PIN, ktorý bude vygenerovaný až pri štarte.
Odpovedáš ťuknutím na farbu, alebo symbol, ktorý je zobrazený pri správnej odpovedi.
Boduje sa správnosť a rýchlosť odpovede.
Dodatočné opravy nie sú možné.

A hlavne.

Je to hra. Ide hlavne o zábavu.


Copyright OM8FT Jaro