stretnutie v KE

Košické stretnutie priateľov rádiových vĺn
Copyright OM8FT Jaro